Tarieven


De behandeling die ik geef valt onder de Generalistische basis GGZ. Deze zorg wordt vanuit je basisverzekering 100% vergoed, nadat je het eigen risico zelf hebt betaald.


Ik heb contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Achmea: FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avéro Achmea, AGIS, Aevitae, IAK
  • Multizorg: ASR, Aevitae, Ditzo, Eno, Zorg en Zekerheid, De Amersfoortse, ONVZ
  • UVIT: Univé, VGZ, IZA, UMC, Aevitae, IZA, IAK, IZZ
  • De Friesland
  • DSW (DSW, Stad Holland, inTwente)
  • Menzis, Anderzorg 
  • Caresq: Promovendum, National Academic en Besured.
  • CZ

Wanneer je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, raad ik je aan om met hen contact op te nemen over de vergoeding waar je recht op hebt. Vaak wordt ook in dit geval een deel van de behandeling door je verzekeraar vergoed.


Kosten behandeling

Wanneer jouw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe de behandeling er uit gaat zien. Of
hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel de behandeling in totaal
gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los
onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

Voor meer informatie kun je terecht op:

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/20211008-Teksten-patie%CC%88ntinformatie-gecontracteerd-toolkit-webversie.pdf


Voorwaarden verzekering

Als je de zorgverzekeraar wil laten betalen voor de behandeling, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet je 18 jaar of ouder te zijn. Ten tweede is een verwijsbrief van de huisarts verplicht voordat je een afspraak met mij maakt. Deze verwijsbrief mag niet ouder dan een jaar oud zijn.
In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:
a. de persoonlijke AGB-code van de huisarts die je verwijst.
b. het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ.
c. de (vermoede) DSM-5 diagnose waarvoor je wordt verwezen.

Gebruik dit format en je weet zeker dat je verwijsbrief voldoet aan de voorwaarden. Bekijk altijd je polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je verzekeraar. Bij een zogenaamde selectief- of budgetpolis is het verstandig om je polisvoorwaarden nog eens extra goed na te lezen. Het kan namelijk zijn dat deze polissen extra voorwaarden stellen.


Te laat afgezegde afspraken of no show

Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht en niet bij de verzekeraar. De verzekeraar betaalt alleen de daadwerkelijk verleende zorg. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken mijn reguliere tarief van 45 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op maandag om 10 uur afzeggen, dan dien je mij dit zondag voor 10 uur te laten weten. Het heeft mijn voorkeur als je even mailt naar info@praktijkanjablom.nl om je afspraak af te zeggen. Zo kan er makkelijker een eventuele nieuwe afspraak gepland worden.