Tarieven


De behandeling die ik geef valt onder de Generalistische basis GGZ. Deze zorg wordt vanuit je basisverzekering 100% vergoed.
Ik heb contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Achmea: FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avéro Achmea, AGIS, Aevitae, IAK
 • Multizorg: ASR, Aevitae, Ditzo, Eno, Zorg en Zekerheid, De Amersfoortse, ONVZ
 • UVIT: Univé, VGZ, IZA, UMC, Aevitae, IZA, IAK, IZZ
 • De Friesland
 • DSW (DSW, Stad Holland, inTwente)
 • Menzis, Anderzorg 
 • Caresq: Promovendum, National Academic en Besured.
 • CZ

Wanneer je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, raad ik je aan om met hen contact op te nemen over de vergoeding waar je recht op hebt. Vaak wordt ook in dit geval een deel van de behandeling door je verzekeraar vergoed.


De zorgverzekeraar betaalt de rekening voor de Generalistische Basis GGZ. De hoogte van die rekening hangt af van het soort ‘zorgzwaarteprestatie’. Ik bied verschillende zorgzwaarteprestaties: licht, middel en intensief. De intensieve en chronische zorgzwaarteprestaties duren het langst, ongeveer 12 sessies. Hieronder staat wat deze zorgzwaarteprestaties kosten en hoe lang ze ongeveer duren. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt deze tarieven vast.

 • Prestatie Basis GGZ kort – ca. 300 behandelmin. – max. tarief € 503,47
 • Prestatie Basis GGZ middel – ca. 500 behandelmin. – max. tarief € 853,38
 • Prestatie Basis GGZ intensief – ca. 750 behandelmin. – max. tarief € 1383,65
 • Prestatie Basis GGZ onvolledig behandeltraject – max. 120 behandelmin. – max. tarief € 219,78

Als je na het intakegesprek toch niet start met een behandeling bij mij, dan geldt de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’.

Het totaal aantal behandelminuten bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd dat ik je heb gesproken. Directe tijd gaat ook over telefonische consulten of consulten via de mail. Indirecte tijd is de tijd die ik kwijt ben aan rapportage en overleg.
De kosten worden aan het eind van de behandeling bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.
Je zorgverzekeraar brengt, indien van toepassing, de kosten van het eigen risico bij je in rekening. Het eigen risico geldt alleen voor het jaar waarin de behandeling gestart is.

Een voorbeeld: je start je behandeling in 2020 en stopt met de behandeling in 2021. Dan spreek je je eigen risico voor 2020 aan.
Het exacte tarief dat in rekening gebracht wordt, is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Je kunt dit navragen bij je verzekeraar. Reken op tenminste 88% van het maximale NZA tarief (zie hierboven).


Voorwaarden verzekering

Als je de zorgverzekeraar wil laten betalen voor de behandeling, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet je 18 jaar of ouder te zijn. Ten tweede is een verwijsbrief van de huisarts verplicht voordat je een afspraak met mij maakt. Deze verwijsbrief mag niet ouder dan een jaar oud zijn.
In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:
a. de persoonlijke AGB-code van de huisarts die je verwijst.
b. het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ.
c. de (vermoede) DSM-5 diagnose waarvoor je wordt verwezen.

Gebruik dit format en je weet zeker dat je verwijsbrief voldoet aan de voorwaarden. Bekijk altijd je polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je verzekeraar. Bij een zogenaamde selectief- of budgetpolis is het verstandig om je polisvoorwaarden nog eens extra goed na te lezen. Het kan namelijk zijn dat deze polissen extra voorwaarden stellen.


Te laat afgezegde afspraken of no show

Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht en niet bij de verzekeraar. De verzekeraar betaalt alleen de daadwerkelijk verleende zorg. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken mijn reguliere tarief van 95 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op maandag om 10 uur afzeggen, dan dien je mij dit zondag voor 10 uur te laten weten. Het heeft mijn voorkeur als je even mailt naar info@praktijkanjablom.nl om je afspraak af te zeggen. Zo kan er makkelijker een eventuele nieuwe afspraak gepland worden.