Kwaliteit


Het is voor jou van belang dat je deskundig wordt behandeld en dat jouw rechten, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, gewaarborgd zijn. Mijn inschrijving bij het Ministerie van Volksgezondheid in het BIG-register, is de meest duidelijke kwaliteitsgarantie. De beroepsvereniging van psychologen, het NIP, zegt hier het volgende over:

“De Wet BIG heet voluit: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met een BIG-registratie kan een psycholoog laten zien dat hij deskundig is. Ook valt hij onder het wettelijk tuchtrecht. Inschrijving in het BIG-register betekent dat een psycholoog voldoet aan de opleidingseisen voor zijn beroep en dat hij een bepaalde beroepstitel mag gebruiken. Zonder inschrijving mag iemand zich geen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog noemen (NIP).


Klachten

Voor klachten kun je terecht bij de LVVP (zie hieronder). Je kunt terecht bij de klachten-en geschillenregeling Wkggz.
Registraties

Naast een BIG registratie als GZ- Psycholoog, ben ik ook geregistreerd als Cognitief gedragstherapeut.  

Lidmaatschap

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)  www.lvvp.nl

Kwaliteitsstatuut

De praktijk voldoet in alle opzichten aan de door de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars gestelde kwaliteitseisen.

Zie hiervoor het document 'Kwaliteitsstatuut'.

Privacystatement

Met persoonsgegevens ga ik uiterst zorgvuldig om. In de privacyverklaring op deze website kun je lezen hoe ik met jouw gegevens omga.